Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Główne zalety systemu "Archiwum zakładowe"
Główne zalety systemu "Archiwum zakładowe"


Zalety systemu "Archiwum zakładowe", które zapewniają mu przewagę konkurencyjną.


System Archiwum firmy ARISCO jest kompleksowym programem umożliwiającym prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowanie modułów słownikowych, daje ogromne możliwości dostosowania systemu do potrzeb indywidualnego odbiorcy, co w sposób bezpośredni wpływa na uniwersalność systemu.

Praca systemu Archiwum opiera się na:

I. Wykorzystaniu modułów słownikowych przy rejestracji teczek w systemie:
stworzenie pełnej struktury archiwum zakładowego,
tworzenie rozbudowanego słownika umożliwiającego pełną konfigurację archiwum.

II. Stworzeniu głównego wykazu teczek:
prowadzenie kompletnej ewidencji przechowywanej dokumentacji z podziałem na trzy rodzaje teczek:
          - archiwalne,
          - osobowe,
          - bieżące.

III.   Stworzeniu listy spisów zdawczo-odbiorczych przyjęcia akt do archiwum,

IV.  Wzajemnym powiązaniu teczek ze spisami,

V.     Dokonywaniu operacji na teczkach zgodnych z instrukcją archiwistyczno-kancelaryjną:       
1) przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przygotowanej do przekazania,
2) operacje brakowania, wydzielania, ekspertyzy,
3) sporządzanie kart udostępnienia dokumentacji,
4) monitoring teczek udostępnionych,
5) rozbudowany moduł statystyk i raportów.
System archiwum umożliwia:
1) podział bazy archiwum na wirtualne podzbiory, dające możliwość prowadzenia archiwum zakładowego dla innych       jednostek w obrębie jednej bazy danych,
2) import teczek i spisów za pomocą generatora importu teczek,
3) import JRWA,
4) pełną kontrole nad przekazywanymi materiałami archiwalnymi,
5) łatwe i szybkie przeszukiwanie zgromadzonej dokumentacji,
6) szukania dokumentacji z różnych poziomów archiwum, z wykorzystaniem rozbudowanych zakresów wyszukiwania,
7) sortowanie materiałów archiwalnych wg typów symboli dokumentacji,
8) możliwość tworzenie kopii bezpieczeństwa na podstawie wewnętrznie wbudowanego w system, modułu backupu. Kopia  bezpieczeństwa tworzona jest automatycznie na podstawie określonego przez użytkownika schematu  dotyczy zarówno  kopii baz danych jak i całej aplikacji.
 
Dużą zaletą systemu jest możliwość pracy w środowisku sieciowym w różnych konfiguracjach. Zaimplementowany silnik baz danych FireBird gwarantuje dużą wydajność pracy z systemem przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, dotyczących współpracy z innymi aktualnie wykorzystywanymi przez użytkownika silnikami baz danych.

01.03.2014
strzałka do góry