Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Archiwum Dokumentów Elektronicznych


W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 8 kwietnia 2015 r. odbyła się prezentacja projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
To system informatyczny który ma umożliwić przekazywanie do archiwów państwowych dokumentacji archiwalnej wytworzonej w postaci elektronicznej m.in. przez podmioty administracji publicznej. System umożliwi również zarządzanie dokumentacją m.in. jej opracowywanie i udostępnianie. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Polska Cyfrowa dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele podmiotów publicznych, przedsiębiorców rynku teleinformatycznego i mediów. Uczestników spotkania powitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak. Szczegóły na stronie NDAP.


Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

11.04.2015
strzałka do góry