Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Nagroda dla serwisu Szukajwachiwach.pl
Nagroda dla serwisu Szukajwachiwach.pl


Serwis szukajwarchiwach.pl, w którym udostępniane są dokumenty historyczne z zasobu archiwów państwowych, otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami.
To wyróżnienia przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami. 
Założeniem serwisu szukajwarchiwach.pl jest jego pełna dostępność i otwartość; korzystanie z niego jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Kopie dokumentów, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki. Serwis został zaprojektowany, jest utrzymywany i rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych, stanowiących cenne źródło informacji do badań nad historią rodzin, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentami przedwojennych Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncetracyjnych czy łódzkiego getta. W serwisie znajdują się także dokumenty rodziny Zamoyskich z lat 1800-1942 pochodzące ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i akta przedwojennych poselstw polskich z zasobu Archiwum Instytutu Hoovera.
Wykaz wybranych zespołów archiwalnych dostępnych w serwisie szukajwarchiwach.pl wraz z odnośnikami i instrukcją dla użytkowników
W miarę wzbogacania serwisu o nowe materiały wzrasta zainteresowanie udostępnianymi archiwaliami. W styczniu 2015 r. liczba unikalnych użytkowników serwisu szukajwarchiwach.pl przekroczyła milion!
W najbliższym czasie planowane jest dodanie kolejnych kopii cyfrowych oraz znaczna modernizacja serwisu.

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
 

25.04.2015
strzałka do góry