Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Nowe dokumenty do badań genealogicznych w Internecie
Nowe dokumenty do badań genealogicznych w Internecie


W ramach unijnego projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” archiwa państwowe w Toruniu i Bydgoszczy wykonały ponad 3,2 mln stron cyfrowych kopii akt metrykalnych ze swojego zasobu, które teraz sukcesywnie zamieszczą w internecie. To duże udogodnienie dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych historią swojej rodziny.
Na stronie internetowej genealogiawarchiwach.pl dostępnych jest już ponad 2 mln skanów akt z lat 1808-1900 pochodzących z prawie 300 urzędów stanu cywilnego i parafii, a także księgi meldunkowe począwszy od roku 1837. Dziennie wprowadzanych jest do systemu nawet 50 tys. nowych dokumentów.
Strona posiada wyszukiwarkę umożliwiającą określenie: miejscowości, imienia i nazwiska, daty lub zakresu chronologicznego oraz rodzaju poszukiwanego aktu (urodzenia, małżeństwa lub zgonu). Serwis prowadzony jest w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Zalogowani użytkownicy mają możliwość samodzielnego indeksowania akt. Wkrótce pojawią się dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie z zasobu. Więcej
Celem stworzenia serwisu genealogiawarchiwach.pl było ułatwienie dostępu do dokumentów stanowiących podstawę do badań genealogicznymi, ponieważ – jak pokazują statystyki archiwów państwowych uwzględniające obszary badawcze i zainteresowania użytkowników zasobu archiwalnego - liczba osób zarówno w kraju, jak i w zagranicy, chcących poznać historię swoich przodków, systematycznie rośnie.
Pośród prezentowanych dokumentów znajduje się akt urodzenia aktorki Poli Negri (właść. Barbara Apolonia Chałupiec), twórcy Słownika Języka Polskiego Samuela Lindego oraz polskiego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Inne źródła do badań genealogicznych dostępne on-line:
Największym źródłem dokumentów stanowiących podstawę do badań genealogicznych jest serwis szukajwarchiwach.pl. Obecnie oferuje on ponad 15 mln skanów dokumentów z zasobu archiwów państwowych, z których większość stanowią akty stanu cywilnego i księgi metrykalne sprzed 100 i więcej lat, prowadzane przez urzędy oraz parafie i wspólnoty religijne różnych wyznań w setkach tysięcy miejscowości w całej Polsce.
Z kolei z akt metrykalnych tzw. zabużańskich, powstałych w latach 1590-1911 na terenach położonych na wschód od dzisiejszej granicy Polski, można korzystać za pośrednictwem strony internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych. Znajdują się tu akty urodzenia m.in. Brunona Schulza, Mariana Hemara, Leopolda Staffa i Gabrieli Zapolskiej. Więcej
Plany
Archiwa państwowe przygotowują się do realizacji projektu Archiwa Cyfrowe, który przewiduje wykonanie do 2018 r. i zamieszczenie w internecie 35 mln cyfrowych kopii dokumentów. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przygotowany jest wniosek o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Byłaby to największa przeprowadzona w Polsce operacja udostępnienia w internecie dokumentów historycznych. Objęłyby one zbiory wszystkich archiwów państwowych dotyczące historii Polski w szerokim zakresie chronologicznym (od wieku XII po wiek XX), geograficznym i tematycznym. Jednym z sześciu bloków tematycznych projektu jest "Historia rodzin i mieszkańców ziem polskich na przestrzeni dziejów", w ramach którego planowane jest zeskanowanie i udostępnienie w internecie kolejnych ksiąg metrykalnych, akt stanu cywilnego, ewidencji i spisów ludności, stanowiących podstawowe źródło informacji o naszych przodkach.
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

12.07.2015
strzałka do góry