Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Informatyzacja administracji publicznej
Informatyzacja administracji publicznej


Ganczar Małgorzata, Informatyzacja admininistracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, wyd. CeDeWu, 2009


Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorców
z instytucjami publicznymi.
W książce przedstawiono m.in.:
- rozwój, założenia i podstawy prawne elektronicznej administracji,
- Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oferującą e-usługi publiczne dla przedsiębiorców i obywateli,
- podpis elektroniczny,
- wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procedurze administracyjnej oraz zamówieniach publicznych,
- e-Podatki,
- dostęp do informacji publicznej.

20.08.2015
strzałka do góry