Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych


Daniel Leśniewski, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych, 2002


 Praca magisterska dostępna w formie elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Poniżej streszczenie:
 
 
"Zbiory biblioteczne są ważnym elementem dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Wiele ważnych dzieł zostało utraconych w wyniku klęsk żywiołowych, kradzieży, szkód spowodowanych przez wandali i naturalnego procesu starzenia. Naturalnym obowiązkiem każdego pokolenia jest badanie istniejącego dorobku kulturalnego i pozostawienie go w niezmienionej postaci następnym generacjom. Obydwa te wymagania spełnia digitalizacja, czyli konwersja dokumentów na ich cyfrowe surogaty, stosowana w wielu bibliotekach amerykańskich i europejskich od blisko 20 lat. Polskie doświadczenia w tym zakresie są stosunkowo skromne, a potrzeby - jak okazało się szczególnie dobitnie po powodzi w 1997 roku - duże.

Praca powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska bibliotecznego na polskojęzyczny przewodnik, kompleksowo ujmujący zagadnienia dotyczące organizacji procesu digitalizacji. W ramach przewodnika omówiono aspekty techniczne istotne dla poprawnego i efektywnego przeprowadzenia digitalizacji danych. Przedstawiono również kwestie organizacyjne związane z zarządzaniem przedsięwzięciem i późniejszym udostępnianiem cyfrowych zasobów." (...) 
 
 
 
 
Źródło: http://www.wbc.poznan.pl 

29.11.2015
strzałka do góry