Archiwistyka_tlo
Czym jest tagowanie?


Marcin Roszkowski, Czym jest tagowanie, w: Warsztaty Bibliotekarskie, Nr 3-4 (27/28), 2008 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.


"Charakterystyczną cechą zasobów World Wide Web jest ich niejednorodność. Odnosi się to do treści tam publikowanych, ale również do formy, jaką przybierają i w jakiej są wyświetlane na ekranach monitorów internautów. Ta charakterystyczna cecha tego środowiska informacyjnego jest jedną z głównych przeszkód, która uniemożliwia pełne skatalogowanie jego zasobów. Wraz z rozwojem WWW pojawiły się również tendencje do jego opisania i zaindeksowania. Do chwili obecnej żadnego projektu nie można uznać za ostatecznie skończony, więcej - nawet za obiecujący. Bibliotekarze, ale przede wszystkim grupy zainteresowane pozyskiwaniem informacji od użytkowników (najczęściej w celach komercyjnych), wraz z pojawieniem się koncepcji Web 2.0 oddali internautom narzędzie do katalogowania zasobów World Wide Web. Narzędzie to, dotychczas zarezerwowane dla bibliotekarzy, nie wytrzymało zderzenia heterogenicznym i rozproszonym zasobem informacyjnym WWW i musiało zostać zreformowane."

 

 

 

 

Źródło:  http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/3-4/080306.htm

25.02.2017
strzałka do góry