Archiwistyka_tlo
Twórcy Niepodległej


"Twórcy Niepodległej" - nowy portal Archiwum Akt Nowych poświęcony wybitnym postacią, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości


Wśród prezentowanych na portalu materiałów znajdują się sztandarowe akty polskiej państwowości, m.in.: akt przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną oraz pismo, w którym składa on urząd Naczelnika Państwa na ręce Marszałka Sejmu. Znaczną część internetowej wystawy stanowi korespondencja. Tu wśród listów polityków możemy zobaczyć list Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego w sprawie jednolitej reprezentacji Państwa Polskiego w rozmowach z ententą oraz rękopis listu Ignacego Paderewskiego do Davida Lloyda Georga w kwestii ustaleń dotyczących spraw polskich w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. Nieodłączną częścią ekspozycji są materiały relacjonujące przebieg kariery poszczególnych mężów stanu: nominacje, dyplomy odznaczeniowe, paszporty dyplomatyczne, rozkazy, raporty, karty na zjazdy partyjne, a nawet odezwa Wojciecha Korfantego, w której proklamuje on i staje na czele III Powstania Śląskiego oraz list gończy za Wincentym Witosem. Cały pokaz ubarwiony jest wyjątkowymi fotografiami Józefa Piłsudskiego z rodziną w czasie odpoczynku, zdjęciami z dzieciństwa Ignacego Paderewskiego, a także karykaturami Zdzisława Czermańskiego "Józef Piłsudski w 13 planszach". Adres portalu: 
http://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/index.html

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

30.07.2017
strzałka do góry