Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach


Maria Lamberti, Monika Theus, Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, w: Biblioteka, Nr 20 (29), wyd. Biblioteka Uniwersytecka UAM, Poznań 2016, s. 183-206


Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych stała się w ostatnich latach standardem. Placówki wykorzystują potencjał serwisów 
 do nowej formy komunikacji w środowisku sieciowym. Tematem artykułu jest 
 funkcjonowanie najpopularniejszych portali (Facebooka, Twittera, YouTube’a i Instagrama) w bibliotekach, muzeach i archiwach. Analizę oparto na badaniu ankietowym przeprowadzonym w wybranych instytucjach. Pytania ankietowe dotyczyły
 m.in. obecności instytucji na portalach oraz osób zarządzających profilami placówek 
 w serwisach, wybieranych form postów, godzin aktywności użytkowników. Analiza 
 wyników doprowadziła do wniosku, że w badanych instytucjach głównym serwisem wykorzystywanym do komunikacji w sieci jest Facebook. Pozostałe serwisy nie 
 są tak intensywnie stosowane do promocji instytucji. Rezultaty badań ankietowych 
 i obserwacja działalności promocyjnej na stronach internetowych bibliotek, muzeów 
 i archiwów świadczy o tym, że znacznie zwiększyły one swoją aktywność w mediach społecznościowych.
 
 
 
 
 
 
Źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17472/1/Maria%20Lamberti%2c%20Monika%20Theus.pdf
 
           (dostęp z 5.08.2017) 

05.08.2017
strzałka do góry