Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian
Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian


Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian - szkic raportu z badania pilotażowego, wyd. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2017


 

"(...) Głównym celem przyświecającym opisywanemu studium przypadku było, podobnie jak

w przypadku kolejnych studiów, rozpoznanie i naukowe opisanie zjawiska archiwów

społecznych z perspektywy archiwistyki jako nauki, w tym wypadku poprzez

zapoznanie się z działalnością i zasobem Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl.

Dodatkowym celem postawionym przed tym badaniem, ze względu na jego pilotażowy

charakter, było przetestowanie założonej metodologii i technik pozyskiwania danych,

ich rejestrowania oraz analizowania i opracowywania.

W trakcie badania dane zostały pozyskane przede wszystkim poprzez wywiad z

koordynatorem projektu, Michałem Grudą (tj. osobą, które może udzielić największej

ilości informacji nt. archiwum). Ponadto analizie poddano materiały dot. archiwum

dostępne on-line, w tym stronę internetową projektu, a także materiały przesłane po

wywiadzie przez informatora. W ograniczonym stopniu zastosowana została metoda

obserwacji, ze względu na fakt, iż archiwum ma charakter wyłącznie cyfrowy

(niemożliwym było więc prowadzenie obserwacji np. pracowni naukowej czy

magazynów archiwalnych). (...)"

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3945/Wisniewska_Raport%20Miastograf%20-%20v.%201.1%20po%20popr%20od%20MG.pdf?sequence=4          (dostęp z 13.08.20017)

 

 

 

 

 

13.08.2017
strzałka do góry