Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Co się dzieje z archiwum w Internecie?
Co się dzieje z archiwum w Internecie?


Marcin Wilkowski, Co  się dzieje z archiwum w Internecie? Kilka wątków teoretycznych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 17


"Internet jest naturalną przestrzenią rozwoju archiwum społecznego. O tym jak
w praktyce wykorzystać go można w działalności archiwalnej piszę w części
podręcznikowej, w artykule: Archiwum społeczne w internecie. Warto jednak
spojrzeć na internet nie tylko z perspektywy narzędzi pozwalających na udostępnianie
zbiorów, ale także zastanowić się, jak cyfrowa przestrzeń zmienia
ich status oraz model ich wykorzystywania.
Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z udostępnianiem w internecie
zbiorów archiwalnych jest ich dekontekstualizacja. Inaczej niż w tradycyjnym
archiwum, w internecie oryginalne znaczenie, nadawane w ramach
opisu tworzonego przez archiwistę, może zostać bardzo łatwo oderwane od
dokumentu. Dotyczy to szczególnie fotografii, które same w sobie nie przekazują
informacji ani o autorze zdjęcia, ani też często o miejscu czy celu
w jakim powstały. Oryginalny podpis na rewersie zdjęcia pozwala odczytać
je w odpowiednim, historycznym kontekście. Jeśli takie zdigitalizowane zdję-
cie zostanie skopiowane ze strony archiwum i rozpowszechnione na innych
stronach bez odpowiedniego opisu, jego znaczenie może zostać zafałszowane.
Czytelnik korzystający ze zbiorów udostępnianych na miejscu przegląda je
zawsze w ramach określonego porządku (np. kolekcji, teczek itp.), odwzorowujących
np. strukturę administracyjną określonej instytucji czy przebieg
dokumentowanych wydarzeń. Chociaż schemat ten przenoszony jest do internetu,
zbiory w formie cyfrowej mogą być w łatwy sposób z niego wyjęte. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:   http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/9.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Wilkowski_1.pdf           
 
             (dostęp z 14.09.2017) 

14.09.2017
strzałka do góry