Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego
Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego


Krzysztof Marasek, Jerzy P. Walczak, Tomasz Traczyk i in., Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego, w: Studia Informatica, T. 30, Nr 2B, wyd. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2009, s. 275-307"Archiwizacja danych, a w szczególności ich długoterminowe przechowywanie, jest jednym
z wyzwań stojących przed współczesną technologią informacyjną. Problematyka ta
obejmuje stworzenie wiarygodnych mechanizmów i urządzeń samego przechowywania form
cyfrowych, często o wielkiej objętości, oraz efektywnych i niezawodnych metod i narzędzi 
przygotowania, opisywania i udostępniania informacji oraz zarządzania jej przechowywaniem
i udostępnianiem. System archiwizacji powinien zapewniać długotrwałą ochronę i uprawnione
uŜytkowanie cyfrowych kopii zasobów archiwalnych, zapewniając takŜe efektywność ekonomiczną."
 
 
 
 
Źródło:  http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/pdf/BDAS09_EWA.pdf                                  (dostęp z 2.04.2018)

02.04.2018
strzałka do góry