Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Polska Biblioteka Internetowa
Polska Biblioteka Internetowa

Powstanie Polskiej Biblioteki Internetowej przewidziano w Programie Powszechnej Informatyzacji „Nowoczesna Polska”, który zakłada stworzenie społeczeństwa informacyjnego dzięki kompleksowej edukacji informatycznej, począwszy od poziomu podstawowego, poprzez Nową Edukację Multimedialną i Skarbnicę Wiedzy Internetowej, które powstaną na bazie doświadczeń PBI.


Projekt PBI realizowany jest przez, powołany specjalnie w tym celu w Komitecie Badań Naukowych, Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego. W związku z stanem komputeryzacji zasobów bibliotecznych w kraju nawiązano także współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, która zainicjowała powstanie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

Głównym celem PBI jest zapewnienie mieszkańcom wsi i miasteczek dostępu do wydanych w języku polskim publikacji.
PBI gromadzi i przetwarza także publikacje dla osób niewidomych, wykorzystując istniejące stanowiska komputerowe w bibliotekach akademickich.

Duże znaczenie ma również fakt udostępniania zasobów bibliotecznych dla Polaków mieszkających za granicą.
PBI jest formą realizacji założeń obszaru dotyczącego stworzenia europejskich zbiorów danych cyfrowych w dziedzinie sztuki, dziedzictwa kultury, archiwów i bibliotek europejskiego programu e-Content (Linia 1.2 e-Content).

W ramach programu e-Content podejmowane są działania zmierzające do usprawnienia dostępu do informacji sektora publicznego, wynikające z ogólniejszego programu e-Europe. W związku z tym utworzenie PBI jako instytucji uprawnionej do publikowania na polu eksploatacyjnym Internetu zapewni także odpowiednią ochronę praw autorskich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i regulacjami UE.

W świetle art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. wszystkie publikacje wchodzące w skład PBI podlegają ochronie z mocy prawa jako przejawy działalności twórczej.

Podstawowy katalog PBI obejmuje klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie i publikacje naukowe, dokumenty archiwalne, publikacje przeznaczone dla osób niewidomych, rękopisy muzyczne, kartografika, dzieła malarstwa, grafiki i fotografii, czasopisma oraz periodyki naukowe. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 24 listopada 1998 r. w skład katalogu podstawowego PBI wchodzą także pozycje ze zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny.

W ramach PBI gromadzone będą również inne zasoby muzealne oraz utwory multimedialne.

Do roku 2008 planuje się digitalizację wszystkich archiwalnych zasobów literatury polskiej.
Wśród instytucji uczestniczących w projekcie PBI znajdują się najważniejsze biblioteki uniwersyteckie, książnice, muzea, politechniki oraz archiwa państwowe.

 

Źródło: źródła archiwalne na www.archiwa.gov.pl

21.12.2007
strzałka do góry