Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Projekt nowelizacji Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Projekt nowelizacji Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachInformujemy, że stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji ustawy archiwalnej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

Opracowanie projektu nowelizacji wiąże się z potrzebą nadania odwzorowaniom cyfrowym dokumentów tradycyjnych (nieelektronicznych), sporządzanym przez podmioty używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (systemy klasy EZD), waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równorzędnej oryginałom dokumentów. Nowe przepisy nałożą jednocześnie warunki, pod jakimi sporządzone odwzorowania cyfrowe dokumentacji w postaci nieelektronicznej, wykonane w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, będą mogły zastępować dokumentację odwzorowaną (tj. nieelektroniczną), jako źródło informacji w tym również o wartości dowodowej i historycznej.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314550/katalog/12525558#12525558

Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4771-nowelizacja-ustawy-archiwalnej

                                                                                           (dostęp z 4.08.2018)

04.08.2018
strzałka do góry