Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Dokumentacja pracownicza
Dokumentacja pracownicza


Dokumentacja pracownica - zmiany od 1 stycznia 2019 r.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat - to zmiany, które mają zmniejszyć obciążenia biurokratyczne pracodawców. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

 

Źródło: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/765385,Dokumentacja-pracownicza-zmiany-od-1-stycznia-2019-roku.html

                                                                                                                        (dostęp z 12.08.2018) 

 

 

12.08.2018
strzałka do góry