Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Nowe zasady ochrony danych osobowych
Nowe zasady ochrony danych osobowych


Mirosław Rostkowski, Nowe zasady ochrony danych osobowych - kilka refleksji nt. RODO, w: Biuletyn EBIB, Nr 4 (181), Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne, 2018



"Obowiązujące od 25 maja 2018 r. nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych od samego początku spotykają się z dużym niezrozumieniem i brakiem przychylności, o czym świadczy chociażby liczba zgłoszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tak krótkim okresie stosowania RODO1 – około 600 zapytań i około 750 naruszeń. Chociaż przepisy dotyczące ochrony danych osobowych weszły w życie w 1997 r., to w dalszym ciągu ich stosowanie i przestrzeganie budzi wiele pytań i kontrowersji. Często można się spotkać ze sceptyczną postawą, czy ochrona danych osobowych jest potrzebna, skoro i tak nasze dane znajdują się już gdzieś w przestrzeni publicznej i są używane w różnych celach, nie zawsze zgodnie z przepisami. I właśnie po to, aby zapobiec takim praktykom, powinno się stosować przepisy o ochronie danych osobowych. (...)"
 
 
 
 
Źródło: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/650/788
 
                                                           (dostęp z 8.09.2018) 

08.09.2018
strzałka do góry