Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów
Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów


Roman Izdebski, Grażyna Stachurska, Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów, w: Nauka w służbie policji, Nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2011"Podstawową przyczyną uchwalenia nowej ustawy była konieczność dostosowania obowiązującego uprzednio systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce – w wielu aspektach przestarzałego i niefunkcjonalnego – do standardów obecne przyjętych przez NATO i Unię Europejską. Zmiany były także związane ze zbliżającym się polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej.
Należy przy tym zauważyć, że w przeszło 10-letnim okresie obowiązywania dotychczasowej ustawy o ochronie informacji niejawnych dokonał się ogromny postęp technologiczny, zwłaszcza w zakresie środków łączności oraz systemów teleinformatycznych, co sprawiało, że obowiązujące uprzednio rozwiązania ustawowe nie były adekwatne do aktualnego poziomu technologicznego. Istotą zmiany jest stworzenie możliwości znacznie bardziej elastycznego traktowania zasad ochrony informacji niejawnych o niskich klauzulach tajności, co w strukturach unijnych umożliwi szybkie, bieżące wykorzystywanie tych informacji w pracy grup roboczych oraz ich sprawne przetwarzanie w systemach teleinformatycznych2.
Z pewnością niejednokrotnie próbowali Państwo szybko odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest kancelaria tajna, nie korzystając przy tym z tekstu przepisu, a także innych publikacji. Okazuje się, iż nie jest to tak proste, jak by się mogło wydawać. Stąd warto zastanowić się przez chwilę, czym jest w istocie kancelaria tajna. Punktem wyjścia do sformułowania definicji muszą być jednak określenia kancelarii tajnych zawarte w przepisach i opracowaniach fachowych. Wówczas to na ich podstawie można stwierdzić, że kancelaria tajna to:
po pierwsze – komórka organizacyjna, wyodrębniony twór – organizacyjny podstawowego szczebla wykonawczego, powołany do realizacji określonych zadań w zakresie informacji niejawnych;
po drugie – strefa ochronna, czyli wyodrębnione pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wyróżniający się określonym systemem zabezpieczeń, w obrębie którego realizowane są zadania kancelarii;
po trzecie – pracownik lub zespół pracowników o specyficznych uprawnieniach, a także kwalifikacjach, umożliwiających wykonywanie zadań kancelarii;
po czwarte – dokumentowanie pracy kancelaryjnej w urządzeniach ewidencyjnych.
Te cztery moduły występują równolegle i współzależnie3 (...)"
 
 
 
 
Źródło:  http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2011/nr-22011/1439,KANCELARIA-TAJNA-W-SWIETLE-NOWYCH-PRZEPISOW-PRAWA.html
 
                                                                                                                                  (dostęp z 23.02.2019) 
 

23.02.2019
strzałka do góry