Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Dokumentacja z wyborów i referendów c. d.
Dokumentacja z wyborów i referendów c. d.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborówhttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001995
 
                                                                       (dostęp z 23.03.2019) 

23.03.2019
strzałka do góry