Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zasady techniki prawodawczej
Zasady techniki prawodawczej


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" 
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000283
 
                                                                       (dostęp z 13.04.2019) 

13.04.2019
strzałka do góry