Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zasady techniki prawodawczej c. d.
Zasady techniki prawodawczej c. d.


Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXIV, Z. 4, 2002"Przed siedemnastu laty ukazał się w „Studiach Prawniczych” artykuł
pod tytułem O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania
tekstu prawnego1. Zadaniem tego artykułu było udzielenie, choćby częściowej,
odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie osiągalna, a zarazem
pożądana jest korespondencja między dyrektywami redagowania i interpretowania
tekstu prawnego oraz w jaki sposób taka korespondencja powinna
być osiągnięta. Przekonanie o występowaniu pewnej korespondencji pomiędzy dyrektywami
redagowania i interpretowania tekstów prawnych ukształtowało się
w związku z założeniem, że to prawodawca w tekście prawnym wyznacza
językowe i aksjologiczne granice wykładni przepisów prawnych2 oraz, mię­
dzy innymi3, w związku z ukształtowaniem się koncepcji racjonalnego
prawodawcy4. Początkowo postulat o potrzebie kształtowania korespondencji
pomiędzy dyrektywami redagowania i interpretowania tekstów prawnych
nie był wyraźnie formułowany, pomimo dostrzegania związków pomiędzy
tworzeniem i wykładnią prawa5. (...)"
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7104/1/02_Robert_Piszko_Zasady%20techniki%20prawodawczej%20w%20praktyce%20wyk_adni%20prawa_23-40.pdf
 
                                                                                                                                      (dostęp z 22.04.2019) 

22.04.2019
strzałka do góry