Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zasady techniki prawodawczej c. d.
Zasady techniki prawodawczej c. d.


Podstawy legislacji dla nieprawników, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Akademia Biznesu, Szkolenia specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1)Cóż... nieznajomość prawa szkodzi! Wszystkim, a dla archiwistów jest ona wręcz nieodzowna... Miłej lektury!
 
 
 https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/f34.pdf
 
 
                                         (dostęp z 26.04.2019) 

26.04.2019
strzałka do góry