Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce
Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce


Marek Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z 1 stycznia 2010 roku), w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010"Działalność archiwalną jako przedmiot regulacji prawnych można zdefiniować,
wskazując na rodzaje czynności na nią się składających czy też
na funkcje spełniane przez archiwa lub szerzej – przez administrację archiwalną.
Zarówno w ujęciu nauki, jak i obowiązujących norm prawnych są nimi
przede wszystkim gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie
materiałów archiwalnych. Przedmiotem tych działań jest szeroko rozumiana
dokumentacja mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości
historycznej i z racji tego przechowywana wieczyście. Właśnie konieczność
ochrony podlegających wieczystemu przechowywaniu archiwaliów oraz jednoczesnego
umożliwienia korzystania z nich wydaje się główną „osią” norm
prawnych, których ogół można nazwać prawem archiwalnym. (...)"
 
 
 
Źródło:

 http://www.home.umk.pl/~akz/AKZ_03_Konstankiewicz_Marek_Prawne_regulacje_dzialalnosci_archiwalnej_w_Polsce_Stan_prawny_z_dnia_1_stycznia_2010_r.pdf
 
 
                                                                                                                                 (dostęp z 16.08.2019) 

16.08.2019
strzałka do góry