Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zarządzanie dokumentacją projektów unijnych
Zarządzanie dokumentacją projektów unijnych

 

Ewa Perłakowska, Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wrocław 2009, ss. 33 file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Prezentacja_E_Perakowska-zarzadzanie%20dokumentacja.pdf
 
 
                                                                                                                      (dostęp z 17.03.2020) 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Archiwizacja_i_kontrola_%20(1).pdf


file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Archiwizacja_i_kontrola_czeYY_2.pdf


17.03.2020
strzałka do góry