Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Nadzór i Kontrola Archiwalna
Nadzór i Kontrola Archiwalna


Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz03-zal.pdf
 
 
                                                             (dostęp z 19.03.2020) 


https://images.nexto.pl/upload/virtualo/wolters_kluwer/872700daaa2fc2ad629c15fc7ac3519cf0cbb51a/free/872700daaa2fc2ad629c15fc7ac3519cf0cbb51a.pdf

19.03.2020
strzałka do góry