Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PODSTAWY PRAWNE PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH
PODSTAWY PRAWNE PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH

 

art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);
 

(...)


https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/podstawy-prawne-przepis%C3%B3w-kancelaryjnych-i-archiwalnych

19.06.2020
strzałka do góry