Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > UZGADNIANIE PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH
UZGADNIANIE PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH

 

Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami (...)


https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B%C4%87-w-zakresie-uzgadniania-przepis%C3%B3w-kancelaryjnych-i-archiwalnych

23.06.2020
strzałka do góry