Archiwistyka_tlo
KULTURA W SIECI

Joanna Frączek-Broda, Kultura w sieci, wyd. Fundacja Promocji Gmin Polskich, Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowiedzkiego, Warszawa 2018, ss. 249

 

Publikacja w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska.

 

"Czytelnicy zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają
praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do
korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania
z
Bazy Legalnych Źródeł
. Dowiedzą się także jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z  sieci oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne."


https://fpgp.eu/files/boss/7kulturap.pdf

10.09.2020
strzałka do góry