Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ZARZĄDZENIE NR 920 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2008 R. W SPRAWIE METOD I FORM WYKONYWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ARCHIWALNEJ W POLICJI
ZARZĄDZENIE NR 920 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2008 R. W SPRAWIE METOD I FORM WYKONYWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ARCHIWALNEJ W POLICJI


https://isp.policja.pl/isp/prawo/akty-prawne/zarzadzenia-komendanta/2008/211,Zarzadzenie-nr-920-Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-11-wrzesnia-2008-r-w-spraw.html

 

 

                                                                                                                          (dostęp z 16.09.2020)

16.09.2020
strzałka do góry