Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ZARZĄDZENIE NR 8 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Z 15 CZERWCA 2000 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA PRZEZ ARCHIWA PAŃSTWOWE KONTROLI POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI WCHODZĄCYMI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO
ZARZĄDZENIE NR 8 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Z 15 CZERWCA 2000 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA PRZEZ ARCHIWA PAŃSTWOWE KONTROLI POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI WCHODZĄCYMI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO

Podstawa prawna kontroli archiwów zakładowych przez archiwa państwowe.


https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/708-ujednolicone-teksty-akt%C3%B3w-normatywnych-ndap

16.09.2020
strzałka do góry