Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > UPRAWNIENIA ARCHIWALNE
UPRAWNIENIA ARCHIWALNE

Uprawnienia archiwalne określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców. W przypadku zaś pracowników samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. zalicza wprawdzie archiwistów w Art. 4 & 2 pkt 3 do pracowników pomocniczych i obsługi, jednak Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w Art. 12 & 2 określa stanowisko archiwisty jako stanowisko urzędnicze.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050680596

 

                                                                 (dostęp z 6.10.2020)

06.10.2020
strzałka do góry