Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > KLASYFIKOWANIE I KWALIFIKOWANIE DOKUMENTACJI, PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃTWOWYCH I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
KLASYFIKOWANIE I KWALIFIKOWANIE DOKUMENTACJI, PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃTWOWYCH I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015, poz. 1743)


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001743

08.10.2020
strzałka do góry