Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > USTAWA ARCHIWALNA W SYSTEMIE LEXLEGE
USTAWA ARCHIWALNA W SYSTEMIE LEXLEGE

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020, 0, poz. 164) Stan prawny akkualny na: 9.10.2020 r.

Znajomość Ustawy archiwalnej wraz z aktami wykonawczymi do niej jest wymagana od wszystkich archiwistów. W systemie LexLege w/w Ustawa jest przedstawiona w sposób maksymalnie przystępny i przejrzysty, prościej już się nie da.


https://www.lexlege.pl/ustawa-o-narodowym-zasobie-archiwalnym-i-archiwach/rozdzial-1-przepisy-ogolne/5580/

 

                                                                                                                         (dostęp z 9.10.2020)

09.10.2020
strzałka do góry