Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > RODZAJE WYKŁADNI PRAWA
RODZAJE WYKŁADNI PRAWA

Wszyscy archiwiści powinni poruszać się swobodnie po przepisach prawa, nie tylko prawa archiwalnego czy przepisach Kodeksu Administracyjnego, ale także po przepisach szczegółowych, jak np. Ustawa o rachunkowości czy Prawo budowlane. Przepisy prawa związane są nierozerwalnie z ich wykładnią, co szczególnie widoczne jest przy korzystaniu z jednego z systemów informacji prawnej.  Wykładnia oznacza interpretację prawa. Termin ten może odnosić się zarówno do czynności, których dokonuje się, by wyinterpretować z przepisu treść normy prawnej, jak i do ich rezultatu - czyli właśnie do owej treści normy, wyinterpretowanej z przepisu.


https://www.prawo.pl/student/rodzaje-wykladni-prawa,500020.html

 

                                                              (dostęp z 12.10.2020)

12.10.2020
strzałka do góry