Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPORZĄDZANIE BIZNESPLANÓW
ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPORZĄDZANIE BIZNESPLANÓW

Działalność gospodarczą w zakresie przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej określa Ustawa archiwalna, rejestry przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność dostępne są w sieci. Niniejszy serwis jednak nie jest skierowany wyłącznie do archiwistów, chociaż do nich przede wszystkim, ale także do zawodów pokrewnych, takich jak bibliotekarze, infobrokerzy, prawnicy, czy zwłaszcza ostatnio, informatycy. Myślę jednak, że poniższe materiały szkoleniowe przydadzą się wszystkim. Natomiast od siebie jeszcze dodam, że poprawny, profesjonalny biznezplan jest podstawą wszystkich biznesów, zaś w sieci bez problemu można znaleźć aplikacje wspomagające jego tworzenie, oprócz tutoriali w serwisie YouTube warto też tutaj zajrzeć na strony odpowiednich ministerstw.

"Projekt „Samozatrudnienie szansą na zaistnienie ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0148/15-00 zawartej z Wojewódzkim UrzędemPracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020."


https://www.marr.com.pl/doc/Gotowe%20materialy%20dla%20uczestnikow.pdf

 

(dostęp z 19.10.2020)

19.10.2020
strzałka do góry