Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI

Wzór budowy i elementy Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz wzór budowy kwalifikatora dokumentacji, który stanowi uzupełnienie Wykazu Akt, zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001743

 

(dostęp z 16.12.2020)

16.12.2020
strzałka do góry