Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > BIUROWOŚĆ W KANCELARIACH KOMORNICZYCH
BIUROWOŚĆ W KANCELARIACH KOMORNICZYCH

Zagadnienia związane z biurowością w kancelariach komorniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2018, poz. 2517)


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002517

 

(dostęp z 21.01.2021)

21.01.2021
strzałka do góry