Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Podaję za Stowarzyszeniem "Archiwizjoner" https://www.facebook.com/archiwizjoner:

 

"Pisaliśmy o problemach związanych z nieujawnianiem instrukcji do systemu NiKA, w której do tej pory były zasady w zakresie ustalania podmiotów jako wytwarzających materiały archiwalne.

Spieszymy więc donieść, że pojawiły się w dniu 7 grudnia 2020 r. nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora:
1) zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe
2) zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych
 
 
Zarządzenia wejdą w życie 4 stycznia 2021"15.03.2021
strzałka do góry