Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > KSEROKOPIA JAKO DOWÓD
KSEROKOPIA JAKO DOWÓD

Wojciech Kowalski, Patrycja Rojek-Socha, Jeśli nie ma oryginału, niepoświadczona kserokopia też może  być dowodem, w: Prawo.pl, 11.10.2020

 

 "Kserokopia może zostać złożona do akt sprawy i uznana za dowód w sprawie, jeśli jest poświadczona jej zgodność z oryginałem. Jest od tego jednego wyjątek, który wskazał w swoim orzeczeniach Sąd Najwyższy - brak możliwości dostępu do oryginału lub wypisu dokumentu i przez stronę i przez sąd. [...]"


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kserokopia-moze-byc-dowodem,32683.html

 

(dostęp z 24.06.2021)

24.06.2021
strzałka do góry