Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PRZECHOWYWANIE DOWODÓW PODATKOWYCH I PŁACOWYCH
PRZECHOWYWANIE DOWODÓW PODATKOWYCH I PŁACOWYCHPrzechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji i ewidencji – mających także znaczenie, gdy chodzi o kwestie podatkowe – jest regulowane zarówno przepisami 1) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości1, dalej: u.o.r. (art. 73 i 74), jak i 2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa2, dalej: o.p. (art. 32 i 86). Autor porusza w artykule kwestie dotyczące: okresów przechowywania dokumentów; zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego, powodującego wydłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów i ewidencji; warunków przechowywania dokumentów, w tym faktur elektronicznych i paragonów fiskalnych; skutków zniszczenia dokumentacji lub jej utraty.

 


http://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/2026-instrukcja-przechowywania-dowodow-podatkowych-i-placowych.html

 

(dostęp z 2.09.2021)

02.09.2021
strzałka do góry