Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ZASADY SPORZĄDZANIA I PROWADZENIE EWIDENCJI DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ
ZASADY SPORZĄDZANIA I PROWADZENIE EWIDENCJI DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ

"Wszystkie dokumenty (pisma, załączniki) zawierające w swej treści informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone" powinny być rejestrowane w „Dzienniku ewidencyjnym" (wzór - załącznik nr 2). Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych w jednostce organizacyjnej, jak też otrzymanych z innych jednostek.

Wzór dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone" przedstawiono w załączniku nr 3.

Klauzulę tajności na dokumencie zawierającym informacje niejawne nadaje osoba uprawniona do jego podpisania.

Informacje niejawne podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. [...]"


https://www.rars.gov.pl/?dz=pb-zastrzezone

 

9dostęp z 13.09.2021)

13.09.2021
strzałka do góry