Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > VADEMECUM KONSERWATORA ZABYTKÓW. MIĘDZYNARODOWE NORMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY.
VADEMECUM KONSERWATORA ZABYTKÓW. MIĘDZYNARODOWE NORMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY.

Vademecum..., edycja 2015, wybór tekstów i opracowanie naukowe: Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015, ss. 224

 

Publikacja w wersji elektronicznej.

 

"Działania  dotyczące  dziedzictwa  kultury  mają  bardzo
istotne znaczenie dla społeczeństwa, kultury, gospodar-
ki, turystyki, polityki, itd. Postępowanie z dziedzictwem
powinno więc być przemyślane i odpowiedzialne,
uwzględniać  współczesne  potrzeby  i  możliwości,  ale
również  prawa  przyszłych  pokoleń  do  zasobu,  którym
obecnie  zarządzamy.  Dlatego  też  działania  dotyczące
poszczególnych zabytków nie mogą być tylko wypad-
kową indywidualnych okoliczności i uwarunkowań, ale
powinny wynikać z zasad i programów opracowanych
w ramach teorii konserwatorskiej. Dlatego właśnie
ICOMOS  od  początku  istnienia  aktywnie  uczestniczy
w kształtowaniu teorii konserwatorskiej. [...]"


http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf

 

(dostęp z 2.10.2021)

02.10.2021
strzałka do góry