Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY OKREŚLANIU PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY OKREŚLANIU PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy określaniu przepisów kancelaryjnych i
archiwalnych wydawanych przez organy i kierowników jednostek
organizacyjnych w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów
Państwowych


https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz20_2015.pdf

 

(dostęp z18.10.2021)

18.10.2021
strzałka do góry