Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z dr Pawłem Litwińskim.

 

"RODO wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający miało podstawę w umowie lub w innym instrumencie prawnym. Ponieważ powierzenie przetwarzania jest bardzo popularną instytucją, w obrocie funkcjonuje ogromna liczba umów, które mają uczynić przetwarzanie danych osobowych w tej formule zgodnym z prawem. Choć przepisy rozporządzenia formułują wymogi co do postanowień takiej umowy, praktyka pokazuje, że wielokrotnie treść umów powierzenia budzi wątpliwości. O tym, jak poprawnie skonstruować umowę powierzenia przetwarzania danych, rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. Krok po kroku omawiamy to, jak sformułować umowę, żeby była zgodna z prawem, a jednocześnie adekwatnie regulowała stosunki między administratorem a podmiotem przetwarzającym. W naszej naprawdę długiej, ale i owocnej rozmowie analizujemy treść art. 28 RODO, wskazujemy błędy i rekomendujemy, w jaki sposób, przy konstruowaniu umowy powierzenia (lub innego instrumentu prawnego) zabezpieczyć prawa osób, których dane dotyczą, oraz poprawnie ułożyć relacje pomiędzy administratorem i procesorem. [...]"


https://www.youtube.com/watch?v=_GwIGMcaGxM

 

(dostęp z 28.10.2021)

28.10.2021
strzałka do góry