Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE PRZY POWIERZENIU PRZETWARZANIA
STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE PRZY POWIERZENIU PRZETWARZANIA

Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z mec. Mateuszem Franke.

 

 "Powierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga umowy lub tzw. innego instrumentu prawnego, których treść określa art. 28 ust. 3 RODO. Przepis ten przewiduje jednocześnie, że taka umowa lub inny instrument prawny mogą opierać się na tzw. na standardowych klauzulach umownych, a więc takich postanowieniach, które są zatwierdzone odpowiednio przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes UODO. Obecnie brak takich „polskich klauzul”, ale w ostaniem czasie pojawiły się standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez duński organ nadzorczy. [...]"


https://www.youtube.com/watch?v=SKmdb_ZP9ow

 

(dostęp z 28.10.2021)

28.10.2021
strzałka do góry