Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > DOKUMENTACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 
 
 
Załącznik nr 12 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
 
 
Wytyczne w zakresie zasad  
przechowywania i udostępniania dokumentów
związanych z realizacją projektów
dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6081/zw_zal_12_wytyczne.pdf

 

(dostęp z 29.11.2021)

29.11.2021
strzałka do góry