Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > LEGISLACJA SAMORZĄDOWA
LEGISLACJA SAMORZĄDOWA

Legislacja Samorządowa, op. Korneliusz Przybycień, Prezentacja SlidePlayer, ss. 102

 

 

"PROGRAM WYKŁADU: Powstawanie i tworzenia prawa. Kultura prawa stanowionego. Poglądy na tworzenie prawa. Źródła prawa: powszechnie obowiązującego i wewnętrznego (art Konstytucji ). Charakterystyka podmiotów administracji o kompetencjach prawotwórczych. Tworzenie prawa przez podmioty administracji. Podmioty administracji – realizacja kompetencji legislacyjnych (organy adm. Rządowej i samorządowej, RCL, Rada Legislacyjna). Procedura prawodawcza. Technika legislacyjna – opracowanie i redagowanie aktów administracyjnych. Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Ogłaszanie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych administracji publicznej. Nadzór nad aktami prawodawczymi administracji. Sądowa kontrola prawotwórstwa organów administracji. Zaliczenie. [...] "

 

Przy okazji załączam link do dwóch części tutorialu w serwisie YouTube.

 


https://slideplayer.pl/slide/12265/

 

(dostęp z 19.02.2022)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FtskVha33A0&list=UU0MmHh5xzwTvVIKvONZhdKw&index=32

 

(dostęp z 19.02.2022)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ki10OIMRGpU&list=UU0MmHh5xzwTvVIKvONZhdKw&index=30

 

(dostęp z 19.02.2022)

19.02.2022
strzałka do góry