Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Nie wszyscy mają świadomość, że struktura aktów prawnych jest ściśle określona odrębnym Rozp. PRM.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021000908

 

(dostęp z 1.03.2022)

01.03.2022
strzałka do góry