Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ZARZĄDZENIE NR 83 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIE NR 83 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIE Nr 83
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.


https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz83_2017.pdf

 

(dostęp z 21.03.2022)

21.03.2022
strzałka do góry