Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Materiał pomocniczy
przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt
przygotowany przez Zespół pracowników archiwów państwowych
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
(wersja z 12.11.2013 r.)


https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/klasyfikacja/zz_2013_09_06_4-5_OPS_ostateczna_wersja_NDAP.pdf

 

(dostęp z 6.06.2022)

06.06.2022
strzałka do góry