Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > DZIAŁALNOŚĆ PRZECHOWALNICZA
DZIAŁALNOŚĆ PRZECHOWALNICZA

" [...] Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i wymaga uzyskania przez podmiot prowadzący tego typu działalność, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem". [...] "


https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/dokumentacja_osobowa_i_placowa_1/dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-przechowywania-dokumentacji-osobowej-i-placowej-pracodawcow.html

 

(dostęp z 11.07.2022)

11.07.2022
strzałka do góry